Web-integrator uddannelsen?

Som web-integrator arbejder du med webdesign, produktionsplanlægning, programmering og kodning. Du samarbejder ofte med andre professionelle mediefolk, og du synes, det er spændende at følge fagligt med i en branche, der hele tiden udvikler sig.

  På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindelse med både websider og samlede netløsninger. Du lærer også at fremstille websider, der fungerer sammen med databaser. Det kræver stor faglig kunnen og en teknisk og kreativ indsigt. Der er særlige adgangsbetingelser til uddannelsen til web-integrator. For at blive optaget skal du søge en kvoteplads.

Kvoteplads For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:  

Du søger uddannelsen via optagelse.dk. Når skolen har modtaget din ansøgning fra optagelse.dk, sender vi dig en mail med et link til et digitalt ansøgningsskema, som du skal udfylde og sende retur. Du vil herefter blive indkaldt til en optagelsessamtale.  

Optagelsesproceduren skal sikre, at dem, der optages, 1) har flair for faget, 2) er motiverede og studieegnede og 3) har personlige kompetencer til at fuldføre uddannelsen.

Grundforløbet

Herunder ses alle de fag vi har været igennem i løbet af Grundforløbet

HTML/CSS

At lave en hjemmeside i HTML (Hypertext Markup Language) er den mest basale måde at lave en hjemmeside på. HTML er opbygget af tags og det er disse tags der sørger for at placere og formatere tekst og billeder.
Css Når det kommer til mere avanceret formatering og layout på hjemmesider træder CSS (Cascading Style Sheets) i karakter. CSS gør det muligt at ændre hele layoutet på din hjemmeside ved at ændre i en enkelt fil.

Photoshop

Photoshop er et billedbehandlingsprogram udbudt af softwareproducenten Adobe. Photoshop fås både til Mac OS og Windows, og kan både bruges af professionelle og på hobbyplan. Med Photoshop kan du i store træk gør alt med billeder, kun fantasien og dine Photoshop-evner sætter grænser. Faktisk, så siger man typisk, at lang de fleste plakater, bogomslag, logoer, magasiner og brochure, som du ser i din hverdag, er blevet manipuleret på en eller anden måde med Photoshop.

IT

Informationsteknologi eller it er et bredt emne, der omfatter teknologi og andre aspekter af styring og behandling af information i større organisationer. ... Derfor kaldes folk, der arbejder med computere, ofte for it-konsulenter og en afdeling, der beskæftiger sig med it, for en it-afdeling.

Javascript

JavaScript er et scripting-sprog, som du kan bruge til at gøre din hjemmeside interaktiv/dynamisk (dit indhold kan ændres afhængig af input fra brugeren). Med JavaScript kan du f.eks. lave popup-vinduer, en personlig hilsen til dine besøgende, en lommeregner, en besøgstæller, billede-slider, advarsels popup og meget mere. Det er som sagt browseren der sørger for at læse dit JavaScript, så alt hvad du behøver, er at skive det i din HTML kode, og det vil herefter blive udført i din browser.

Foto

Når man lærer om fotografering lærere man om at tage billede og derefter redigere dem. Man lærere også om at bruge photoshop til at reparerer billede man har fået som kan være enten nedslidte eller et manglende hjørne.

PHP

PHP ligner meget JavaScript i sin opbygning. Kan du det basale i JavaScript, vil du hurtigt kunne lære PHP. Den store forskel på PHP og JavaScript ligger i, at PHP er et server-side sprog, mens JavaScript er et client-side sprog. Dette betyder i praksis, at al bearbejdning af kode og data i PHP bliver kørt på serveren, som herefter sender resultatet tilbage som HTML til brugerens browser. Dette ligger i kontrast til JavaScript, hvor koden bliver læst og udført direkte i/af klientens browser.