groen

MADSPILD

- 16 milliarder i skraldespanden

Vidste du:


• 'Madspild' er madaffald, der kunne være spist af mennesker

• Danmark har et madspild på 540.000 ton årligt

• Fra danske husholdninger kasseres 237.000 ton årligt

• Hver dansker hælder årligt 63 kg. mad direkte ned i skraldespanden

Det svarer til, at vi alene i Danmark kasserer mad til en million mennesker hver dag!

secondhand secondhand secondhand secondhand secondhand secondhand secondhand secondhand

FAKTA

Madspild koster danske husholdninger 16 milliarder kroner om året. En gennemsnitlig dansk familie med 2 voksne og 2 børn smider mad ud for 10.000 kroner årligt. Det svarer til 20% af deres samlede udgifter til mad.

Hvorfor stoppe madspild?

• Man vil spare på Jordens ressourcer

• Man vil opføre sig ansvarligt i en verden, hvor der på verdensplanen dør årligt ca. 15 millioner børn af sult

• Man vil bidrage til at begrænse CO2-udslippet

• Man vil som gennemsnitsfamilie spare ca. 10.000 kr. om året