Sansehaven i Fælledparken

Sansehaven i Fælledparken giver dig og dine børn mulighed for at lege på en lækker legeplads og bruge sanserne. Derfor er Sansehaven også et yndet udflugtsmål for daginstitutioner og småbørnsfamilier. På hverdage kommer flere hundrede institutionsbørn. De farer storsansende rundt mellem stauder, granitblokke og skulpturer, mens pædagogerne koncentrerer sig om den medbragte kaffe og samværet med kollegerne.

Naturkoncentrat

En sansehaves formål er at kompensere for naturen, når den "ægte vare" er langt væk og svært tilgængelig. Den er et koncentrat af natur og skal tale til alle sanserne og rumme kontrastfulde oplevelser af f.eks. lys og skygge, hårdt og blødt, sødt og surt, glat og ujævnt. Mange af disse oplevelser kan skabes alene ved brug af planter, men mulighederne kan udbygges med sten- og træmaterialer og allerhelst også et lille, plaskende springvand.

Sansehaven i Fælledparken er den første offentligt tilgængelige sansehave i Danmark. Af hensyn til synshandicappede og kørestolsbrugere er havens enkelte områder klart defineret med kanter af brosten, marksten, palisader og sveller.