SOLCELLEENERGI - Renseanlægget Damhusåen i Valby

Renseanlægget Damhusåen i Valby har siden 1930 renset byens spildevand og lukker så det rensede vand ud i Øresund. Renseanlægget bestyres af Lynettefælleskabet. For at rense så meget vand, kræver det en masse strøm. Det har Lynettefælleskabet fundet en bæredygtig løsning på - solcelleenergi. Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres også strøm i et vist omfang når det er overskyet. Med støtte fra EU blev opsætningen af solcelleanlægget igangsat i Juni 2012. Anlægget har i dag en størrelse på 2932 paneler - det giver et samlet areal på 8 kvadrat-kilometer, og er dermed nordens største solcelleanlæg.

Anlægget producerer årligt 740.000 kWh - det svarer til 225 husstandes årlige forbrug, og er nok til at dække renseanlæggets behov. Det medfører samtidig en CO2-reduktion på 340 ton årligt. Anlægget kostede 8,5 millioner kroner at montere, og vil have en tilbagebetalingstid på 13 år. Danmark går efter at være 100% selvforsynede med vedvarende energi i 2050, og med brugen af solcelle-energi er vi godt på vej. I begyndelsen af januar 2012 var der registreret omkring 3.800 private solcelleanlæg i Danmark, mens tallet ved seneste opgørelse januar 2013 lå på 61.687 registrerede anlæg. Det betyder at solceller er kommet for at blive.


Solcellepark Solcellepark Solcellepark Solcellepark Solcellepark Solcellepark Solcellepark Solcellepark

Hvad er solceller?

Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres også strøm i et vist omfang når det er overskyet.

Hvor meget skal man investere?

100.000 kr for et 6 kWh-anlæg på 42m2. Et sådant anlæg vil producere 5500 kWh/år.

Hvad er fortjenesten?

En almindelig husstand forbruger ca. 4000 kWh/år

Hvis man producerer 5500 kWh og forbruger 4000 kWh, vil man have 1500 kWh i overskud - man tjener 1,30 kr pr. kWh. Så har man et overskud på 1690 kr/år. Samtidig er der skattefradrag og andre regler, som gør, at man på ca. 8 år kan have tjent investeringen ind.

Hvor lang tid tager en montering?

1,5 time pr. 1kWh. 6 kWh-anlæg tager 9 timer

Fremdrift - solceller er kommet for at blive

I begyndelsen af januar 2012 var der registreret omkring 3.800 solcelleanlæg i Danmark, mens tallet ved seneste opgørelse foretaget af Energinet.dk 6. januar 2013 lå på 61.687 anlæg.


Siden 2001 er priserne i Danmark på solceller faldet med ca. 40 %, beregnet per kWh produceret. Derfor kan det lønne sig, at investere i solcelleanlæg i Danmark, hvis man har en ideel lokalitet til placeringen, og køber et kvalitetsanlæg med lang levetid. Da vil det økonomiske regnestykke vise, at efter ca. halvdelen af solcelleanlæggets levetid er det tilbagebetalt, og resten af tiden får man gratis elektricitet fra solen.