Krystallen, Nykredit

På den trekantede grund på hjørnet ved Hambroesgade, Puggårdsgade og Kalvebod Brygge ligger den miljø venlige og bæredygtige Krystalbygning som Nykredit fik bygget i 2008-10. Bygningen blev indviet 11. Marts 2011. Krystallen har sekt etager, der rummer 7.000 etagemetre og 300 arbejdspladser. Under Krystallen er en offentlig plads ved navn ”Under Krystallen”. Denne plads er til for at styrke forbindelsen mellem vandet og det centrale København.

Krystallen er tegnet af arkitekten Schmidt Hammer Lassen, der også står bag Glaskuben. Schmidt Hammer Lassen påskynder, at deres tilgang til det miljømæssige er efter en holistisk tankegang. Altså en helhedstænkning omkring bæredygtighedsbegreberne. Der er tænkt på energiudnyttelse, vandforbrug, ventilation, dagslys og støj.


Bygningens navn refererer til den krystallinske bygningskrop, der er formet over figuren Z, der rejser sig asymmetrisk til 31 meter på det laveste punkt og 34 meter på det højeste. Ved hver spids i figuren er et atrium, der skal sikre optimale lysforhold i bygningens indre. Ved siden af og under Krystallen er der udformet en 4.500 m2 offentlig plads med navnet Under Krystallen, der skal medvirke til at styrke forbindelsen mellem vandet og det centrale København.


Den stærkt trafikerede Kalvebod Brygge er fortsat en central indfaldsvej til den indre del af byen, så forbindelsen mellem havnen og byen bliver ikke i første omgang af konkret karakter. Krystallens indre er bygget med kravet om funktionalitet, fleksibilitet og effektivitet. Bygningsmetoden er blevet valgt af både praktiske og æstetiske grunde, da systemet både fungerer som et arkitektonisk element samtidig med, at det friholder bygningen for søjler. Byggeriet formår at kombinere en helt gennemsigtig kontorbygning med usædvanligt lavt energiforbrug på 70kWh/m2, hvilket betyder, at bygningen bruger 25 % mindre energi end kravet er i den eksisterende lovgivning.

Taget er dækket med solceller, der beregnes at generere 80.000 kWh om året. Hertil kommer, at tre-lags glasfacaden giver en ekstremt effektiv varmeisolering, med en U-værdi på kun 0.7W / k m2. Regnvand opsamles på og omkring bygningen for siden at bruges i toiletter og der bruges vand fra havneløbet til ekstra afkøling af huset om sommeren. Bygningen har et hybrid ventilationssystem med natafkøling af den eksponerede beton masse samt naturlig ventilation, der ledes gennem den dobbelte facade og ud gennem de to atrium skylights.