Intro

Noget kunst kan man ikke overse, andet lægger man ikke mærke til.

I Sundbyholmskvarteret er kunstens rolle at gøre kvarteret mere interessant og spændende at gå rundt i. Nogle indbyggere lægger mærke til de forandringer der er sket, andre lægger ikke mærke til det, og træder på kunsten.

Information

Den 28 november 2013 blev 21 små skulpturer, de såkaldte fortovssouvenirs, indviet. De er lagt ned i fortovene, blandt de almindelige fortovssten, rundt omkring i Sundholmskvarteret på Amager.
De små skulpturer er en kunstnerisk fortolkning af kvarterets historie og særlige karakter.

Eva Christensen, projektleder for Sundholmskvarterets områdeløft, og den lokale billedkunstner A.M. Jobim Jochimsen er folkene bag projektet.
Skulpturernes fortællinger er skabt af A.M. Jobim Jochimsen i samarbejde med stedets beboere og andre med viden fra kvarteret.

For at finde og se værkerne kan man gå på Instagram. Her ligger geo-taggede billeder af hvert eneste værk. Det vil sige at man kan se dem på et kort, og på den måde finde dem i kvarteret. Så sæt en eftermiddag af til at tage på fortovs-skattejagt.

Socialdemokratisk bydel

Der var engang hvor Socialdemokratiet betød røde 
faner, arbejdersange og fagbevægelse. Sundholmskvarteret er 
socialistisk på den måde. På denne sten ser man navnene på 
tre stærke socialdemokratiske politikere medtilknytning til 
kvarteret: Hørdum, Bang og Thorning. Nina Bang blev den første 
kvindelige minister i Danmark. Hun var undervisningsminister 
for socialdemokratiet og boede på Sundholmsvej 53.
              

Aluminiumsfabrikken

Et kæmpe brag flænger den lune juniaften i 1944, og fra den rygende 
bygning for enden af Skotlandsgade spreder en gruppe mænd sig 
skyndsomst i ly af tusmørket. 
Aluminiumsfabrikken er blevet saboteret.
Fabrikken lukkede ned i 1985, som en af de sidste 
eksempler på sværindustri i kvarteret.
              

Voldgraven bygningerne

Bygningerne på Sundholm, er opført i 1903-1908, 
de hører til kvarterets fineste arkitektur. 
Her holder mange af Københavns hjemløse til, 
på herberger og nat cafeer.
Stenen, i grænt vandigt gals, efterligner voldgraven
rundt om Sundholm.
              

Kloakken

Det er hen på sommeren i 1853, og hørmen fra gårdenes 
møddinger blander sig med den rådne stank fra de åbne 
rendestene i den fattige Grønlandsgade. Der er kommet 
kolera til byen – epidemien lægger hundredevis af mænd, 
kvinder og børn i graven hver uge. Stenen forestiller et bemøget 
kloakdæksel og er til minde om en tid hvor manglen på 
moderne sanitet medførte tragedier som koleraepeiemien. 
              

Her skete ingenting

Amager har altid huset indvandrere! 
De første kom fra Holland, allerede i starten af 1500-tallet. 
Der er ikke meget fra hollændertidens landsbymiljøer der er 
bevaret i dag. Men lige her, som en lidt overraskende rest 
af Amagers tavse fortid, ligger der et enkelt uberørt sted. 
Her skete nemlig ingenting, det gule hus 
i Røsågade 57 fik af en eller anden grund lov at stå.
              

Kraniet

I 1700-tallet blev Slavekirkegården anlagt, slavekirkegården 
var en uindviet begravelsesplads hvor man begravede navneløse 
tugthusfanger, hjemløse og mordere. En morder ved navn 
Claudi Worm, blev begravet her. Men fik ikke lov at hvile længe, 
da hans hoved blev gravet op og stjålet. Dette var C. Otto 
der gjorde det med et videnskabelig øje, da han ville undersøge 
hvorvidt en morders afvigende kunne aflæses af kranieskallens form. 
              

Brillerne

Danmark har en stolt filmtradition!
For mange ledes tankerne nok mod Nordisk Film studierne i Valby, 
men få ved at Sverrigsgade på Amagerbro gennem tiden har 
været location for rigtig mange, danske spillefilm og TV-serier. 
fx ”Midt om Natten” (1983), optaget ud for nr. 14, 
og senest TV-serien "Edderkoppen" (2000).
Stenen er udført i glas, og efterligner på den måde en TV-skærm.
              

Eddikefabrikken

Eddike- og sennepsfabrikken i Telemarksgaden havde stået i 
mere end fyrre år uden produktion, før den blev revet ned i 2004.
Men bygningen som havde en karakteristiske kirkeagtige profil, 
havde ikke stået tom og ubrugt hen i den mellemliggende tid. 
Den blev brugt til motorcykelklub, til samling for 
rå bøller der larmede rundt på deres motorcykler.
              
1
2
3
4
5
6
7
8