TIETGENKOLLEGIET


tietgenkollegiet panorama

Kollegiet som pryder kanten af Emil Holms Kanalen, lige ved KUA, er udtænkt af tegnestuen Lundgård og Tranberg. Den skiller sig ikke blot ud mellem firkantet byggerier p.g.a sin cirkulær form med også valget af materialer og den karatariske konstruktion afmærker sig.

”Fremtidens kollegie” sådan betegnede Nodea-Forden kollegiet da de opførte bygningen i snarten af århundreskiftet. De valgte ikke at sætte en øvre økomomisk grænse for aktiketerne da de var sikre på at de på den måde ville opnå noget helt særligt

vindue

Kolleiget er opbygget af 7 etager, med 5 opgange. Står man i den indre cirkel kan man se de frithængende fællesarealer. For at få disse til at hænge som de gør søgte man hjælpe ved at kigge på konstruktionen af broer over åbent hav. Indenfor byder stedet på glat, rå beton, vægge med birkefinér og gulve af magnesit.

På Tietgenkollegiet deles 12 boliger om ét fælles køkken. Der er 4 køleskabe, 2 komfurer og en emhætte, derudover har hver beboer deres eget skab til eksempelvis madvarer og andet køkkengrej. Hvert køkken har sin egen personlighed som beboerne har været med til at skabe, nogen har måske et tv mens andre har et musikanlæg - alt efter hvad køkkenets beboere føler passer.

Hver boliggruppe har også et fællesrum, som de selv vælger hvordan de vil indrettte, nogen har en biograf, nogen et gaming-rum og andre en form for stue - men arbejdsborde, sofaarrangementer og tv. Selvom hvert fællesrum er tilknyttet én boliggruppe er de åbne for alle beboere på hele kollegiet. Hver boliggruppe har også et fællesrum, som de selv vælger hvordan de vil indrettte, nogen har en biograf, nogen et gaming-rum og andre en form for stue - men arbejdsborde, sofaarrangementer og tv. Selvom hvert fællesrum er tilknyttet én boliggruppe er de åbne for alle beboere på hele kollegiet.

Har du lyst til at bo ude på den runde kollegie er det vigtigt du er klar på at blive en del af et fællesskabet. ”Min anden familie” - sådan betegner mange beboere deres forhold til de dem de deler køkken med.

Før du søger skal du også være opmærksom på at kollegiet har særlige krav til ansøgeren. Når du ansøger, skal du

- være under 30 år på ansøgningstidspunktet
- være optaget eller forvente optagelse på en af de adgangsgivende uddannelsesinstitutioner
- have minimum 12 måneder tilbage af dit studium
- have en gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på mindst 7 på den nye skala (bemærk at der for at sikre en konsistent behandling af ansøgerne ikke afviges fra dette krav – det er altså ikke tilstrækkeligt med et snit 6,9).

Opfylder du disse krav kan du sende din ansøgning indefor kollegiet ansøgnigsperioder. En ansøgnig skal indholde:
- En skriftlig motivation på maks. 1 A4-ark, hvor du beskriver, hvorfor du ønsker at blive optaget på Tietgenkollegiet
- Dokumentation for studieaktivitet
- Eksamensbevis

gang
panorama nat
bredformat
tilbage frem