Logo

Information

Kedsomhed fødes som koncept i oplysningstiden og er særligt associeret med det moderne samfunds strukturelle forandringer, og dets problem med at håndtere forfaldet af den traditionelle måde at anvende – særligt en religiøs – forklaringsmodel til at forstå verden med.

Religionen har til alle tider været garant for meningen og målet med livet. Guds død ledte til tabet af mening og ligeledes de faste koordinater for vores verden, som vi kunne orientere os efter. I dag er mennesket selv den højeste instans i menneskets liv.

Meningsløshed og kedsomhed hører ubønhørligt sammen, og er man som individ i dag ikke i stand til at skabe mening i kraft af sine handlinger, vil kedsomheden liste sig ind på en. Kedsomhed hører den sekulariserede verden og tid til, og hviler latent i hver af dens borgere.

Harry Potsmoker

En lille video omkring det at kede sig

Mennesket er et amfibium, der kan virke både i det offentlige og det private rum. Vi skal gå på arbejde for at opretholde en hvis levestandard, i særdeleshed i en by som København, grundet de høje leveomkostninger. På den anden side er vores virke med andre mennesker i private sammenhænge ligeledes vigtigt for vores livskvalitet. Vi er alle forskellige og det vil være individuelt om man foretrækker at de to sfærer (arbejdsliv og privatliv) skal eksistere uden fortrinsret, eller om de skal indgå i et hierarkisk system.

Lever du for dit arbejde eller arbejder du for at leve? Uanset er det essentielle, at de to holdes adskilt og ikke, som i eksemplet i videoen, hvor personerne bruger meget arbejdstid på private anliggender og samtidig er trætte og uoplagte, når de tager på arbejde og totalt drænede for den smule energi, de havde, når de tager hjem. Som følge heraf droppes fritidsaktiviteterne, til fordel for sofaen.

Galleri

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8

Til slut

Kedsomhed er roden til alt ondt. Sådan har den danske filosof Søren Kierkegaard formuleret det. Kedsomhed er et universelt fænomen og en tendens i vores moderne samfund. Vi har set hvordan det påvirker produktivteten i arbejdslivet og livskvaliteten i fritiden.

Kedsomhed er et livsvilkår for alle. Ligger din kedsomhed og hviler latent under overfladen, eller er den i udbrud?

Tag testen ved at klikke på linket i bunden af siden.

https://response.easyresearch.se