Amager Fælled

Historie

Det store smukke Amager Fælled ligger lige uden for Sundby metrostation og Ørestaden omegnen. Afgrænset mod øst af Ørestads Boulevard, Artillerivej mod vest, Vejlands Allé mod syd og Islands Brygge mod nord. Amager fælled er et stort fredet naturområde, som har været en stor del af mange københavners dagligdag, og hvor flere hundredetusinde københavnere benytter sig af parken årligt. Amager Fælled bliver brugt til mange forskellige fritidsaktiviteter heriblandt rollespil, ridning, drageflyvning, skovture, løbning, cykling og lange spadsereture, og om vinteren kan man benytte de fine kælkebakker.

Billed af Amager Fælled


Debat

Der er stor debat om den ældste del af Amager Fælled, som strækker sig over 40 hektar. Diskussionerne går på om, man skal ofre arealet til fordel for nye boliger. Beslutning om byggeriet blev vedtaget tilbage i 1992, hvor boligerne vil kunne huse omtrent 5300 nye beboere. Realiteterne og tiden var anderledes dengang beslutningen blev taget, og København var ikke lige så tilbygget, som den er nu. Dengang var der ikke ligeså stor fokus på naturen og bevarelsen af grønne arealer, men i dag er det en af de største globale debatter. Der er delte meninger både blandt borgerne, men også blandt politikkerne. I 1992 stemte de Radikale for byggeriet, hvor de i dag er imod projektet. Til gengæld støtter Socialdemokraterne op om boligbyggeriet, og ser nye muligheder for udviklinger. Blandt borgerne er der også blandede følelser - på den ene side vil man gerne se Amager Fælled bevaret, og på den anden side ser man byggeplanerne for Amager Fælled som et progressivt skridt for det københavnske miljø. Argumenterne for byggeriet lyder, at det vil skabe større vækst, nye miljøer og nye muligheder. Det er svært at gøre alle parter glade, men udgangspunktet er, at forslaget allerede er vedtaget, og der vil blive bygget på området. Det resulterer i, at det grønne Amager Fælled, miljøet og det sjældne dyreliv, vil gå tabt.

Billed af Amager Fælled Billed af Amager Fælled


Natur

På Amager Fælled finder man alt lige fra de åbne vidder til det helt tætte krat. Man kan opleve de otte flotte kvier af racen Skotsk Højland på fælleden. I området kan man finde fx æbler, havtorn, brombær, hyld, slåen, mirabeller og vilde urter som skvalderkål, vejbred og peberrod. Af dyr kan man finde: rådyr, dådyr, hugorme, snoge, ræve, stære, nattergal, padder og vandsalamandere.

Billed af Amager Fælled


Billed af Steffen Rasmussen

INTERVIEW - Steffen Rasmussen

Steffen Rasmussen er talsmand og medlem af Amager Fælleds Venner samt en hyppig bruger af fælleden. Han kæmper aktivt imod byggeprojektet, som vil ødelægge meget af den gamle urørte natur. Han deltager i politiske arrangementer, hvor hans hensigt er, at bevare det unikke plante- og dyreliv.

Billed af Frej

INTERVIEW - Frej Schmedes

Medlem af Amager Fælled Venner.
Modstander af byggeprojektet og hyppigt bruger af Amager Fælled. Arbejder til dagligt som fotograf.