Den grønne studenterbevægelse

Kampen for en grønnere Fremtid for hele verdenen

Hvem er DGSB?

Hvad kom-
mer I af?

Hvad kan jeg gøre?

Hvordan arbejder I?


Vi arbejder for at gøre en forskel ved at mobilisere befolkningen, og særligt ungdommen, ved at lave klimastrejker, klimamarch og klimapåmindelser - som I forhåbentligt har set - og det gør vi for at vise magthavere, uanset om det er i virksomheder, andre organisationer eller i det politiske system, at befolkningen vil den forskel som magthaverne ikke har fået gennemført.


Vi er aktive og gør den store indsats, som mange af os gør, fordi vi skal have løst den her krise. Det dur simpelthen ikke at vi overskrider de kapaciteter og begrænsninger som jorden giver os. Hverken på lokalt eller nationalt plan, men særligt internationalt.

Billede af Frida

Hvordan gør I?


Vi har fundet sammen og er blevet aktive for at skabe de forandringer, som der skal til for at det system vi har nu ikke får lov at køre videre, fordi det system vi har nu, er det der har gjort at vi har en klimakrise, hvor forureneren ikke betaler for de omkostninger det faktisk er at skade vores planet, og hvor vores politikkere ikke rigtig vil tage den svære beslutning, for så bliver de ikke.

TEKST

Klimabidrag og -bonus (CFD, Carbon Fee and Dividend) på EU-niveau

- Forskere og økonomer er enige: Det virker at lægge en stigende afgift på forurening og sende pengene tilbage til borgerne.
En støt stigende pris på fossile brændsler reducerer forureningen. Prisstigningen fører til, at virksomheder og forbrugere vælger renere og billigere muligheder. Alle de indsamlede penge returneres hver måned til borgerne i lige dele via en grøn check.
De fleste lav- og mellemindkomstfamilier får forhøjet deres indtægt – dem, som forurener mest, betaler mest. Importvarer, som ikke er pålagt CO2 afgifter, får denne pålagt ved grænsen. Det beskytter vores økonomi og fremmer global udbredelse af CO2 skatten.
Andre fordele er: Renere luft; flere jobs og reducerede offentlige udgifter på grund af et enklere skattesystem.

Klimaborgerting

Oprettelsen af et sekundært kammer for klimapolitik, hvis positioner udfyldes af 99 borgere, der diskuterer emner såsom transport, fødevareproduktion, forbrug og energiforsyning.

Specifikke krav til uddannelsesinstitutioner

Vi må presse uddannelsesinstitutioner for at facilitere et større fokus på bæredygtighed i uddannelserne - specielt i bygningindustrien, der udleder en stor del af det nationale CO2. Her er for eksempel KU's bæredygtigheds-strategi.

Danskernes klimaaftryk udenfor Danmarks grænser

Vi kan ikke tillade os kun at sætte ind overfor de direkte danske udledninger – vi er også nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan reducere de indirekte danske udledninger, som produceres i udlandet.

billede af os
billede af os
billede af os
billede af os
billede af os
billede af os
billede af os
billede af os

Arbejdsprocess

billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede billede