fælleden

Amager Fælleds Venner

ko

Amager Fælleds Venners mission

Amager Fælleds Venner er en borgergruppe, der arbejder for bevarelsen af Amager Fælled som uerstattelig bynatur, og et værdifuldt grønt rekreativt åndehul for byens borgere.

Amager Fælleds Venners pt. vigtigste mærkesag er, at stoppe By & Havn og Københavns Kommunes planer vedr. det såkaldte Vejlandskvarter - en helt ny bydel med over 2.000 boliger, som er planlagt til at ligge på selve Amager Fælled.

Etableringen af de første Metro-linjer M1 og M2 tilbage i 00’erne blev langt dyrere end planlagt. Det har resulteret i en gæld på flere milliarder kroner, som Københavns Kommune og staten nu har svært ved at tilbagebetale. Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af KK (95%) og staten (5%). Deres arbejde går ud på at bygge diverse nye grund- arealer i kommunen, der gennem videresalg skal kunne indbringe nok penge i løbet af de næste årtier til at komme af med Metrogælden.

Et af disse arealer er placeret på Amager Fælled, hvor området på 12 hektar med det uofficielle navn ‘Lærkesletten’ står til at blive fundament for ‘Vejlands Kvarter’, en byplan med 2.000 boliger, hvis ikke Amager Fælleds Venner får overbevist politikerne om at rykke projektet til et areal, hvor Amager Fælled ikke påvirkes.

bella sky

Første sejr vundet

Op til kommunevalget i 2017 lagde Amager Fælleds Venner stort pres på politikerne og forhindrede ultimativt, at den oprindelige byplan ‘Ørestad Fælled Kvarter’ blev gennemført. Havde man gennemført den oprindelige byplan, ville området af fælleden kaldet ‘Strandengen’ på 18 hektar have stået tabt til boligbyggeri. Strandengen er det ældste stykke natur man har i København og kan dateres helt tilbage til stenalderen. Derfor er trandengens sammensætning af fauna og flora helt unik, og Amager FælledSs Venner vandt altså en første sejr ved at forhindre bebyggelse på dette område, som på daværende tidspunkt ikke var fredet. Den nye byplan ‘Vejlands Kvarter’ kræver en ombytning af fredninger, da området Lærkesletten rent faktisk har en naturfredning.

Amager Fælleds Venner anser det derfor ikke som en løsning at rykke planen til dette område, blot 500 meter fra Strandengen, da det stadig vil gå ud over vigtigt naturliv på Fælleden. Derudover vil byggeriet desuden nedlægge et stort vandrehjem på området, hvis indehavere lever og ånder for den omkring- liggende natur. Vejlands Kvarter er dog stadig ikke blevet godkendt. P.t. undersøges mulighederne for byggeri på sletten, og den endelige vedtagelse vil først finde sted ved årsskiftet 2020/2021. Derfor er der stadig håb forude for at redde Københavns eneste uberørte og ekstremt let tilgængelige grønne areal som helhed.

Interview med Frej Schmedes fra Amager Fælleds Venner

“Amager Fælleds Venner er byens stemmer i hovedstaden. Vi er en tværpolitisk borgergruppe, som arbejder for at bevare byens åndehuller”

kyst

Flora

På Amager Fælled er der masser af plantearter, som er knyttet til strandeng og andre kystnære naturområder.

Eksempelvis Strand-Svingel, strand-Kogleaks, Sylt-Star, Jordbær-Kløver, Harril og Liden Tusindgylden. Man finder også mange arter, der regnes for at være knyttet til områder med høj naturkvalitet, som for eksempel Knoldet Mjødurt, Tormentil, Kødfarvet Gøgeurt, Hjertegræs, Blågrøn Star, Hirse-Star og Trenervet Snerre, den ret sjældne Pile-Alant, der er lokalt almindelig på Amager og den meget sjældne skærmplante Brændeskærm, som er rødlistet som truet, der den i Danmark kun vokser på Amager Fælled.

Udover de sjældne arter finder man også en række spiselige planter, som det er blevet populært at gå ud og samle - bl.a. brombær, æbler, havtorn og hyben.

Fauna

På Amager Fælled finder man en række almindelige vandfugle, men området er også et vigtigt ynglested for mere sjældne fugle som Rørhøg og Rørdrum, samt Pungmejse og Gråstrubet Lappedykker. Man finder også en række sjældne sommerfuglearter.

Her skal nævnes den særligt sjældne natsværmer Kridtuglen og de sjældne dagsommerfugle, Iris og Ilia. Der lever også sjældne paddearter, herunder Grøn Frø, Skrubtudse og Spidssnudet Frø samt Lille Vandsalamander og Stor Vandsalamander. Derudover græsser der Skotske Højlandskvæg og får på indhegnede områder, og rådyr lever frit på sletterne og har deres naturlige reder i krat og buskads.

kvæg
Amager Fælleds Venner Amager Fælleds Venner

Foto: Christian Bjørn Olsson

få

Fem grunde til at bevare Amager Fælled – uden nyt byggeri

Vi er mange, som mener, at det er vigtigt at bevare hele Amager Fælled. Vi har i Amager Fælleds Venner hørt især fem grunde til hvorfor vi skal bevare Amager Fælled.

De fem grunde til at bevare Amager Fælled:

1. Bevar Amager Fælled, fordi den er vild og bynær natur. Københavnere elsker fælleden, og med sin natur elsker fælleden københavnerne.

2. Bevar Amager Fælled med sin enestående biodiversitet. Det gælder både floraen og faunaen. Mangfoldigheden i naturen har behov for at blive hjulpet og beskyttet i den tid, vi lever i.

3. Bevar Amager Fælled som et oplevelses- og læringssted for børn og unge om den righoldige og beskyttelsesværdige natur.

4. Bevar Amager Fælled som naturområde for fysisk motion og psykisk helse i en tid med tiltagende velfærdslidelser som stress, fedme og nedsat bevægelsesevne.

5. Bevar Amager Fælled, fordi København miljømæssigt har behov for betydelige grønne områder for begrænsning af CO2 udslip til atmosfæren.