cover
ida

IDA


Ida på 23 år studerer antropologi på femte semester på Københavns universitet, og er i praktik hos NOAH i gruppen Grøn dannelse. Hun tror på, at vi har brug for at snakke om bæredygtighed og klima med børn og unge. I forbindelse med praktikken, er hun med til at holde oplæg og workshops om klima og bærerdygtighed på folkeskoler, gymnasier og højskoler.

laura

LAURA


Laura har taget orlov fra gymnasiet for at blive klimaaktivist og arbejde hos miljøbevægelsen NOAH i gruppen Grøn dannelse. Hun er med til at holde oplæg og workshops på forskellige skoler og underviser i klima og bæredygtighed på folkeskoler, gymnasier og højskoler. Hun er også en del af bestyrelsen i ungdom NOAH og laver administrativt arbejde.

”Jeg har ikke lyst til at sige, at man ikke skal lade være med at flyve eller spise kød, for det synes jeg ikke er løsningen. Det er samfundets skyld ikke individets skyld”.

INTERVIEW: IDA & LAURA

BAG OM GRØN DANNELSE


Grøn Dannelse er en undergruppe i Danmarks ældste miljøorganisation NOAH. NOAH arbejder for, at alle nulevende og fremtidige generationer skal have lige adgang til jordens ressourcer - uden at miljøet bliver overbelastet. Det kalder de miljøretfærdighed. NOAH er en dansk miljøorganisation som blev grundlagt i 1969 og er den del af græsrodsnetværket Friends of the Earth International. Organisationen har fokus på at skabe løsninger i fælleskab og udbrede forståelsen af, hvor vigtigt det er at skabe et tættere bånd mellem menneske og natur.

”Vores vision er en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk!”


Klimafrontløberen Grøn Dannelse er en undergruppe af NOAH, som er Danmarks ældste miljøorganisation. NOAH ønsker at oplyse fremtidige generationer om bæredygtig udvikling bl.a. undervisning og workshops – det er denne del af organisationen, der har fået navnet Grøn Dannelse. Grøn Dannelse arbejder med oplysning om bæredygtig udvikling på mange forskellige platforme for alle aldersgrupper. De udvikler undervisningsmaterialer og workshops til alt fra folkeskolen til højskole og de videregående uddannelser. Men uddannelse til bæredygtig udvikling foregår også uden for de institutionelle rammer, f.eks. i ungdomsforeningen, Ungdom NOAH, for unge mellem 15 og 25 år. De vil gerne stille spørgsmålstegn ved den måde, vi handler og lever på og derfor få unge til at skabe en fælles verden for at opnå en bedre bevidsthed, om de valg de træffer.

”Hvis vi skal lykkes med at skabe en bæredygtig og retfærdig verden, må vi danne os selv og næste generation. Vi skal ruste os med en masse viden, genfinde praktiske evner og udvikle visioner og stort mod.”

DE 5 KLIMARÅD


• Meld dig ind i en klimaorganisation

• Snak med venner, bekendte og familie om ens bekymringer for klimaet, og om hvad man kunne gøre for at hjælpe.

• Støt op om klimamarch og klimastrejke

• Skær ned på flyrejser!

• Spis helst lokalt, sæsonbaseret og økologisk.

BAG PROJEKTET

MEDIEGRAFIKER: : LONE MARIE BROXGÅRD, KRISTINE NYMAND JAKOBSEN

FOTO: MAJA THUC ANDERSEN, JAQLINE SOFIE STAWSKI

FTP: NINA WINTHER PEDERSEN, OLIVER JENSEN, SABINE HELENE MELIN

WEBUDVIKLER: KIA ØYÅS

behindscenes
behindscene